Công đoàn Giáo dục Tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà tết tại trường THPT Minh Long

Công đoàn Giáo dục Tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà tết tại trường THPT Minh Long

Công đoàn Giáo dục Tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà tết tại trường THPT Minh Long
1 tháng 12 2023 lúc 11:21
Đoàn trường THPT Minh Long phối hợp cùng đoàn trường THPT Chuyên Lê Khiết

Đoàn trường THPT Minh Long phối hợp cùng đoàn trường THPT Chuyên Lê Khiết

Đoàn trường THPT Minh Long phối hợp cùng đoàn trường THPT Chuyên Lê Khiết
1 tháng 12 2023 lúc 11:20